Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitran Co.

Real Time Monitoring / Data Aquisition System

33KV ABIDABAD

DCU VER=1.0.0 Time Stamp=
Load & Data at Time of Tripping