Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitran Co.

Real Time Monitoring / Data Aquisition System

Select Sub Station

SSidErrRegFeederidFeeder_nameFgroupFalocationDtypeMeterIdStatusScada_DateScada_TimeMeter_DateMeter_TimeRVolYVolBVolrAmpyAmpbAmpfrequencyMWMVAMVARPFkwhimpkwhexpkvarhldimpkvarhlgimpkvarhldexpkvarhlgexpkvahimpkvahexp
9010BR133KV I/C zUGD11SPX0976216ON05 Dec 2219:24:1505 Dec 2219:22:2834.534.6534.4734.6225.2116.4250.081.38831.40.160.991862.4600.87666.11001999.850
9010BR211KV ABIDABAD zUGD11SPX0976218ON05 Dec 2219:24:1705 Dec 2219:24:0911.4611.4811.540.0124.4524.2350.080.26330.270.060.971680.200.02869.705001906.750
9010BR311KV LEELAKHEDI zUGD11SPX0975550ON30 Nov 2200:36:1830 Nov 2200:35:3311.4211.4311.528.357.837.7950.030.12480.150.090.81549.03500.005312.5900644.070
9010BR411KV AAMAMAI zUGD11SPX0975918ON30 Nov 2200:38:2330 Nov 2200:38:0111.4411.4411.540.0355.5256.0650.060.60820.620.130.982797.401185.13.695003079.780

© 2022 - Metering Data Acquisition System